Avukatlık Mesleğinin Avukatlık yasası ile belirlenmiş Vizyonu; belirtilen yasanın 2. ve 14. maddelerinde gösterilmiştir.

Avukatlık Yasası Madde 14 Avukatların Rolü:

Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken,ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlüklerini yüceltmeye çalışırlar ve hukuka, hukukçuluk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve ahlaki kurallarına uygun biçimde serbetçe ve özenle hareket ederler.

Madde 2: Avukatlığın Amacı:

Hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurum ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Türkal Hukuk Bürosu olarak kurumumuza özel Vizyonumuz ve Stratejik Hedefimiz;

Hukukun evrensel değer olarak kabülü ve telafi edilemez, vazgeçilemez, ikame edilmez saygınlığına kavuşması için örnek duyarlılıklar sergilemek; İnsan ve Canlı Hukukun tüm dünyada eksiksiz, hızlı ve sağlıklı olarak uygulanmasına önayak olmak; Karar verenler ve bunu yaşayanlarda (kurum ve birey olarak) adalet anlayışının bilinç olarak yerleşmesine katkıda bulunmak; saygın bir meslek olan Avukatlık görevini saygınlığına katkı sağlayarak onu etik değerleriyle yürütmektir. Amacımıza uygun olarak, amacımıza hizmet vermek üzere genç meslektaşlarımızın yetişmesine olanak sağlamak ve bu alandaki tüm faaliytlere destek olmaktır.