Av. Murat Türkal

1975 Kırşehir doğumludur, Kırşehir Lisesi (1989–1993) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1994–1999) mezunudur. Çeşitli özel kuruluşların bünyesinde İflasın Ertelenmesi Uygulamaları üzerine belirli aralıklarla eğitim seminerleri vermektedir. Kurucusu olduğu Türkal Hukuk Bürosu’nda fiilen avukatlık ve yöneticilik yapmaktadır.

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İflasın Ertelenmesi, Konkordato ve Şirketlere Özel Borç Yapılandırmaları, Tasarrufun İptali, Bankacılık Hukuku, Sözleşmeler Mevzuatı üzerinde çalışmakta, çeşitli kurum ve şirketlere danışmanlık yapmaktadır. Bunun yanında çeşitli mahkemelerde görülmekte olan iflasın ertelenmesi davalarında kayyum olarak görev yapmaktadır.