Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankalar, mali kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, kredi alan şahıslar ve iflas uygulayıcıları büromuzca temsil edilip, her türlü hizmet avukat ve danışmanlarımızca sağlanmaktadır.

Büromuz tarafından yapılan işler, ulusal, uluslararası ve off-shore bankalarla ilgili birçok işlemi kapsamaktadır.

Büromuzca verilen hizmetler:

  • İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar
  • Bankalar Hukuku ve Finans/kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık vermek
  • Finansal Kiralama
  • Kredi Sözleşmeleri
  • Şirket Finansmanı
  • Proje Finansmanı
  • Uluslararası Ticaret Finansı
  • Sermaye Piyasası Uygulamaları
  • Denizcilik ve Yatçılık Finansmanı
  • Borç Yapılandırma Sözleşmeleri